Our blog

Back / Tip vier: Conversie van Flash naar HTML is geen doel op zich

Sommige animaties en effecten zijn in Flash heel makkelijk gemaakt maar hebben geen direkt equivalent in één van de Javascript libraries als jQuery UI en aanverwanten. 

Hou dan voor ogen dat een één-op-één conversie geen doel op zich wordt. Het doel van uw website is het voorzien in informatie, het verkopen van producten, het genereren van leads, wat dan ook, en het succes hiervan zal zelden afhangen van hoe een bepaalde animatie specifiek is uitgevoerd. Het is de overal uitstraling die telt.

Een goede webmonteur wijst u op de gevallen waar 100% conversie niet haalbaar is of onnodig duur wordt, en draagt redelijke alternatieven en workarounds aan.