Our blog

Back / Tip één: Vervang alleen wat nodig is

Wanneer je helemaal tevreden bent met je website maar alleen van de Flash onderdelen af wilt, zoals bijvoorbeeld een showcase slider op je voorpagina, laat je dan geen complete herbouw van je website aanpraten. Tenzij er sprake is van een site die helemaal in Flash gebouwd is, kan in de meeste gevallen alleen de Flash animatie vervangen worden en de rest van de site intact blijven. 

Als je een CMS systeem hebt dat de content presenteert kun je (laten) onderzoeken of alleen die front-end vervangen kan worden.